HCI SI 2023 conference (in 2024)

The CfP for Human-Computer Interaction Slovenia conference 2023 edition (which will take place in 2024 @ University of Maribor) is out and available HERE.

IMPORTANT DATES

 • Submission deadline: 22 December 2023
 • Notification to authors: 5 January 2024
 • Conference: 26 January 2024

See you in Maribor on Friday 26 January 2024.

HCI-IS 2021 schedule

From To Location
09:00 09:45 Avla Galeb REGISTRATION
09:45 10:00 Avla Galeb Welcome by the Chairs
10:00 11:00 Avla Galeb SESSION 1: Opening Keynote (Chair: Matjaž Kljun)
10:00 11:00 Keynote: Gregor Geršak
11:00 11:30 Avla Galeb POSTER/COFFEE BREAK
11:30 12:30 Avla Galeb SESSION 2: Papers (Chair: Veljko Pejović)
11:30 11:45 Elham Motamedi and Marko Tkalcic. Prediction of Eudaimonic and Hedonic Movie Characteristics From Subtitles
11:45 12:00 Mateja Jovanović, Vida Groznik and Marko Tkalčič. Predicting the Gullibility of Users from their Online Behaviour.
12:00 12:15 Patrik Kocjančič, Kljun Matjaž and Klen Čopič Pucihar. Primerjava vnosa besedila v virtualnem okolju na različnih postavitvah tipkovnice (Comparison of text entry on dierent keyboard layouts in virtual reality)
12:15 12:30 Maheshya Weerasinghe, Klen Čopič Pucihar and Matjaž Kljun. Playing with the Artworks: A personalised artwork experience
12:30 14:30 LUNCH BREAK
14:30 15:30 Avla Galeb SESSION 3: Papers (Chair: Klen Čopič Pucihar)
14:30 14:45 Anže Kristan, Daniel Pellarini and Veljko Pejović. Not Deep Enough: Autoencoders for Automatic Feature Extraction in Wireless Cognitive Load Inference
14:45 15:00 Andraž Krašovec and Veljko Pejovic. Investigating Sensor Modality Informativeness and Stability for Behavioural Authentication
15:00 15:15 Sead Hrustanović, Branko Kavšek and Marko Tkalčič. Recognition of eudaemonic and hedonic qualities from song lyrics
15:15 15:30 Jose Maria Iii Santiago, Giselle Nodalo, Jolene Valenzuela and Jordan Aiko Deja. Explore, Edit, Guess: Understanding Novice Programmers’ Use of CodeBlocks for Regression Experiments
15:30 16:00 Avla Galeb POSTER/COFFEE BREAK
16:00 17:00 VP2 SESSION 4: Closing Keynote (Chair: Marko Tkalčič)
16:00 17:00 Keynote: Peter Knees
17:00 18:00 Panel/Wrap up

Continue reading

Predstavitev plakata z naslovom “The Missing Interface: Micro-Gestures on Augmented Objects”

Povezava do plakata: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3312986

Članek je nastal v sodelovanju z raziskovalci iz Utrecht univerze (https://www.uu.nl/en), NARA Inštituta za znanost in tehnologijo (http://www.naist.jp/en/) in Aalto univerze (https://www.aalto.fi/en). Povzetek članka je “Augmenting arbitrary physical objects with digital content leads to the missing interface problem, because those objects were never designed to incorporate such digital content and so they lack a user interface. A review of related work reveals that current approaches fail due to limited detection fidelity and spatial resolution. Our proposal, based on Google Soli’s radar sensing technology, is designed to detect micro-gestures on objects with sub-millimeter precision. Preliminary results with a custom gesture set show that Soli’s core features and traditional machine learning models (Random Forest and Support Vector Machine) do not lead to robust recognition accuracy, and so more advanced techniques should be used instead, possibly incorporating additional sensor features.”

Predstavitev članka “Augmentation not Duplication: Considerations for the Design of Digitally-Augmented Comic Books”

Povezava do članka: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3300333

Članek je nastal v sodelovanju z raziskovalci iz Lancaster Univerze (https://www.lancaster.ac.uk/), Univerze v St Andrews (https://www.st-andrews.ac.uk/) in Cobourg univerze (https://www.coburg-university.de/) ter creativne industrije. Povzetek članka je: “Digital-augmentation of print-media can provide contextually relevant audio, visual, or haptic content to supplement the static text and images. The design of such augmentation—its medium, quantity, frequency, content, and access technique—can have a significant impact on the reading experience. In the worst case, such as where children are learning to read, the print medium can become a proxy for accessing digital content only, and the textual content is avoided. In this work, we examine how augmented content can change the reader’s behaviour with a comic book. We first report on the usage of a commercially available augmented comic for children, providing evidence that a third of all readers converted to simply viewing the digital media when printed content is duplicated. Second, we explore the design space for digital content augmentation in print media. Third, we report a user study with 136 children that examined the impact of both content length and presentation in a digitally-augmented comic book. From this, we report a series of design guidelines to assist designers and editors in the development of digitally-augmented print media.”

Organizacija delavnice “iHDI – International workshop on Human-Drone Interaction”

So-organizirali smo prvo delavnico v sklopu ACM CHI na temo “human-drone interaction” (http://hdi.famnit.upr.si/) oz. interakcije človek-dron. V zadnjih leti se je uporaba dronov zelo povečala tako v zasebne kot v komercialne namene.

human drone interaction workshop

Izjemno zanimanje je svojevrstno razburljivo in hkrati grozljivo. Droni prinašajo namreč veliko prednosti kot so na primer dostava na oddaljene lokacije, pomoč ljudem s posebnimi potrebami, športnikom, kmetijstvu in reševanju. Hkrati pa se postavlja vprašanje kaj pomeni imeti drone v svojem okolju iz vidika varnosti, zasebnosti in nadzora. Na delavnici, ki je potekala 5. maja – dan po tem, ko je bila z dronom prvič na svetu dostavljena človeška ledvica, smo se dotaknili teh in drugih tem ter zaključili, da samo sodelovajnje z vladami pri odstranjevanju ovir za uporabo dronov in raziskovalci drugih področij (tehnologi, sociologi, fiziki …), lahko premagamo ovire pri uspešni inegraciji dronov v naša okolja.

 

HCI skupnost v Sloveniji se povezuje

Slovenska skupnost raziskovalcev na področju Interackcije človek-računalnik se je v zadnjih mesecih formalno združila v ACM SIGCHI Chapter Bled Slovenia in se tako pridružila drugim naprednim državam, ki se zavedajo pomena oblikovanja tehnoloških rešitev po meri uporabnika.

SIGCHI je posebna in hkrati ena največjih interesnih skupin v okviru največjega svetovnega računalniškega združenja ACM (Association of Computing Machinery), ki deluje tudi v slovenskem prostoru (ACM Slovenija). Glavna naloga združenja ACM je promocija in podpora napredku računalništva kot znanosti in poklica. Združenje tudi podeljuje Turingovo nagrado, ki velja za najprestižnejšo nagrado na področju računalništva in informatike.

Slovenski raziskovalci (Institut “Jožef Stefan”Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem) se bodo kot skupnost prvič predstavili javnosti v Glasgowu v Veliki Britaniji na vrhunski mednarodni konferenci ACM CHI.”

HCI-IS 2016 Schedule

Part 1 (14.00 – 16.00)

 • 14.00 – 14.15 – Opening event
 • 14.15 – 14.30 – Remote Interaction in Web-Based Medical Visual Application (Ciril Bohak, Primož Lavrič, Matija Marolt)
 • 14.30 – 14.45 – 3D serious games for Parkinson’s disease management (Bojan Blažica, Franc Novak, Anton Biasizzo, Ciril Bohak)
 • 14.45 – 15.00 – Designing visual interface for nutrition tracking of patients with Parkinson’s disease (Peter Novak, Barbara Koroušić Seljak, Franc Novak)
 • 15.00 – 15.15 – Short break
 • 15.15 – 15.30 – Redesign of Slovenian Avalanche Bulletin (Vanja Blažica, Janez Jaka Cerar, Aleš Poredoš)
 • 15.30 – 15.45 – Improving the usability of online usability surveys with an interactive Stripe scale (Matevž Pesek, Alja Isakovič, Gregor Strle, Matija Marolt)
 • 15.45 – 16.00 – Evaluation of common input devices for web browsing: mouse vs touchpad vs. touchscreen (Andrej Malečkar, Matjaž Kljun, Klen Čopič Pucihar, Peter Rogelj)

Coffee break (16.00 – 16.30)

Part 2 (16.00 – 17.45)

 • 16.30 – 16.45 – Wizard of Oz experiment for Prototyping Multimodal Interfaces in Virtual Reality (Blaž Gombač, Damir Deželjin, Matej Zemljak, Klen Čopič Pucihar, Patrik Širol, Matjaž Kljun)
 • 16.45 – 17.00 – Towards the improvement of GUARD graphical user interface (Žiga Kopušar, Franc Novak)
 • 17.00 – 17.15 – Towards affordable Mobile Crowd Sensing device (Gal Pavlin, Marko Pavlin)
 • 17.15 – 17.30 – I was here: a system for creating augmented reality digital graffiti in public place (Erik Šimer, Matjaž Kljun, Klen Čipič Pucihar)
 • 17.30 – 17.45 – Interactive Video Management by means of an Exercise Bike (Jan Štrekelj, Branko Kavšek)

Conference closing

HCI IS 2015 extended deadlines

Deadlines for HCI IS 2015 paper submission have been extended. New deadlines are:

Paper Submission: May, 10, 2015 June, 15, 2015
Notification of Acceptance: June, 7, 2015 July, 1, 2015
Camera Ready Submission: July, 1, 2015 July, 31, 2015