HCI-IS 2020 schedule

9:00-9:15: Welcome speech
Veljko Pejović, conference chair

9:15-10:00 Keynote
Marko Tkalčič

10:00-10:10 Break

10:10-11:00 SESSION A:
Voice technologies and sound (Luka Čehovin Zajc, session chair)

 1. MightyFields Voice: Voice-based Mobile Application Interaction (Jernej Zupančič, Miha Štravs, Miha Mlakar)
 2. eBralec4: hibridni sintetizator slovenskega govora (Jerneja Žganec Gros, Miro Romih, Tomaž Šef)
 3. Sound 2121: The Future of Music is Natural (Jordan Aiko Deja, Nuwan T Attygalle, Matjaž Kljun, Klen Čopič Pucihar)
 4. Učinkovita predstavitev slovarskih jezikovnih virov pri govornih tehnologijah (Jerneja Žganec Gros, Žiga Golob, Simon Dobrišek)
 5. The Fundamentals of Sound Field Reproduction Using a Higher Order Ambisonics System (Rok Prislan)

11:00-11:10 Break

11:10-12:00 SESSION B:
Interactive projections and visualisation (Jože Guna, session chair)

 1. Interaktivna vizualizacija proračuna Republike Slovenije s Sankeyevim diagramom (Tea Tušar)
 2. Ohranjanje kulturne dediščine s pomočjo navidezne in obogatene resničnosti (Marko Plankelj, Niko Lukač, Selma Rizvić, Simon Kolmanič)
 3. Razvoj in Ocenjevanje Prototipa Mobilne Aplikacije z Elementi Igrifikacije in Mešane Resničnosti (Monika Zorko, Matjaž Debevc, Ines Kožuh)
 4. StreetGamez: detection of feet movements on the projected gaming surface on the floor (Peter Škrlj, Matjaž Kljun, Klen Čopič Pucihar)
 5. Anamorfična projekcija na poljubno neravno površino (Rok Cej, Franc Solina)

12:00-12:45 Lunch break                            

12:45-13:35 SESSION C:
eLearning, eHealth and advertising (Vida Groznik, session chair)

 1. Predmetnik: oprijemljiv uporabniški vmesnik za informiranje turistov (Sotlar Gregor, Klen Čopič Pucihar, Peter Roglej, Matjaž Kljun)
 2. Investigating the Role of Context and Personality in Mobile Advertising (Andrej Martinovic, Veljko Pejovic)
 3. The use of eCare services among informal carers of older people and psychological outcomes of their use ( Kaja Smole Orehek, Vesna Dolnicar, Simona Hvalič Touzery)
 4. Integration of online tools to formal education (Bojan Žunkovič, Francisco Gutierrez)
 5. Smeri razvoja in arhitekturni opis EMZ platforme (Primož Kocuvan, Miha Štravs, Matjaž Gams)

13:35-13:45 Break

13:45-14:45 SESSION D:
Presentations of published work and other projects (Matevž Pesek, session chair)

14:45-14:50 Final remarks (all)