We are back! See you @ HCI-IS 2019

After a short brake, the Slovenian HCI community is back with the Human-Computer Interaction in Information Society. As always, in October in Ljubljana, Slovenia.

This is the first edition since ACM SIGCHI Chapter Bled Slovenia was established. All you need to know is listed in the CFP available here.

We are waiting for your contribution – full research papers, work in progress, demonstrations – until the end of summer (30.8.2019). The conference takes place on Wednesday, the 9th of October.

See you soon!

Predstavitev plakata z naslovom “The Missing Interface: Micro-Gestures on Augmented Objects”

Povezava do plakata: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3312986

Članek je nastal v sodelovanju z raziskovalci iz Utrecht univerze (https://www.uu.nl/en), NARA Inštituta za znanost in tehnologijo (http://www.naist.jp/en/) in Aalto univerze (https://www.aalto.fi/en). Povzetek članka je “Augmenting arbitrary physical objects with digital content leads to the missing interface problem, because those objects were never designed to incorporate such digital content and so they lack a user interface. A review of related work reveals that current approaches fail due to limited detection fidelity and spatial resolution. Our proposal, based on Google Soli’s radar sensing technology, is designed to detect micro-gestures on objects with sub-millimeter precision. Preliminary results with a custom gesture set show that Soli’s core features and traditional machine learning models (Random Forest and Support Vector Machine) do not lead to robust recognition accuracy, and so more advanced techniques should be used instead, possibly incorporating additional sensor features.”

Predstavitev članka “Augmentation not Duplication: Considerations for the Design of Digitally-Augmented Comic Books”

Povezava do članka: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3300333

Članek je nastal v sodelovanju z raziskovalci iz Lancaster Univerze (https://www.lancaster.ac.uk/), Univerze v St Andrews (https://www.st-andrews.ac.uk/) in Cobourg univerze (https://www.coburg-university.de/) ter creativne industrije. Povzetek članka je: “Digital-augmentation of print-media can provide contextually relevant audio, visual, or haptic content to supplement the static text and images. The design of such augmentation—its medium, quantity, frequency, content, and access technique—can have a significant impact on the reading experience. In the worst case, such as where children are learning to read, the print medium can become a proxy for accessing digital content only, and the textual content is avoided. In this work, we examine how augmented content can change the reader’s behaviour with a comic book. We first report on the usage of a commercially available augmented comic for children, providing evidence that a third of all readers converted to simply viewing the digital media when printed content is duplicated. Second, we explore the design space for digital content augmentation in print media. Third, we report a user study with 136 children that examined the impact of both content length and presentation in a digitally-augmented comic book. From this, we report a series of design guidelines to assist designers and editors in the development of digitally-augmented print media.”

Organizacija delavnice “iHDI – International workshop on Human-Drone Interaction”

So-organizirali smo prvo delavnico v sklopu ACM CHI na temo “human-drone interaction” (http://hdi.famnit.upr.si/) oz. interakcije človek-dron. V zadnjih leti se je uporaba dronov zelo povečala tako v zasebne kot v komercialne namene.

human drone interaction workshop

Izjemno zanimanje je svojevrstno razburljivo in hkrati grozljivo. Droni prinašajo namreč veliko prednosti kot so na primer dostava na oddaljene lokacije, pomoč ljudem s posebnimi potrebami, športnikom, kmetijstvu in reševanju. Hkrati pa se postavlja vprašanje kaj pomeni imeti drone v svojem okolju iz vidika varnosti, zasebnosti in nadzora. Na delavnici, ki je potekala 5. maja – dan po tem, ko je bila z dronom prvič na svetu dostavljena človeška ledvica, smo se dotaknili teh in drugih tem ter zaključili, da samo sodelovajnje z vladami pri odstranjevanju ovir za uporabo dronov in raziskovalci drugih področij (tehnologi, sociologi, fiziki …), lahko premagamo ovire pri uspešni inegraciji dronov v naša okolja.

 

Predstavitev ACM SIGCHI Chapter Bled Slovenia na ACM CHI 2019 konferenci

Na letošnji konferenci ACM CHI 2019 – Conference on Human Factors in Computing Systems (https://chi2019.acm.org/), ki je premierna konferenca na področju interakcije človek-računalnik smo prvič predstavili ACM SIGCHI Zbor

(Chapter) Bled Slovenija. Zbor je združenje slovenskih raziskolacev in profesiolacev, ki jih zanimajo področja interakcija človek-računalnik, uporabniška izkušnja and uporabniški vmesniki.

HCI skupnost v Sloveniji se povezuje

Slovenska skupnost raziskovalcev na področju Interackcije človek-računalnik se je v zadnjih mesecih formalno združila v ACM SIGCHI Chapter Bled Slovenia in se tako pridružila drugim naprednim državam, ki se zavedajo pomena oblikovanja tehnoloških rešitev po meri uporabnika.

SIGCHI je posebna in hkrati ena največjih interesnih skupin v okviru največjega svetovnega računalniškega združenja ACM (Association of Computing Machinery), ki deluje tudi v slovenskem prostoru (ACM Slovenija). Glavna naloga združenja ACM je promocija in podpora napredku računalništva kot znanosti in poklica. Združenje tudi podeljuje Turingovo nagrado, ki velja za najprestižnejšo nagrado na področju računalništva in informatike.

Slovenski raziskovalci (Institut “Jožef Stefan”Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem) se bodo kot skupnost prvič predstavili javnosti v Glasgowu v Veliki Britaniji na vrhunski mednarodni konferenci ACM CHI.”

Tečaj testiranje uporabnosti

Izobraževalni tečaj, 25. 10. 2018, 15:00 – 18:00
Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, Ljubljana

V okviru projekta TETRAMAX organiziramo uvodni tečaj testiranja uporabnosti ob upoštevanju uporabniško usmerjenega snovanja izdelka/aplikacije. Rezultati testiranja so koristni predvsem pri določanju funkcionalnosti novih produktov v zgodnji fazi načrtovanja ter pri odkrivanju morebitnih napak in pomanjkljivosti ciljnega izdelka/aplikacije.

Brezplačna prijava

Testiranje uporabnosti se izvaja pri uporabniško usmerjenem snovanju proizvoda in praviloma poteka v več fazah. Posamezna faza se običajno večkrat ponovi, tako da se upoštevajo pripombe uporabnikov. Testiranje/izboljševanje se na nivoju posamezne faze ponavlja toliko časa, dokler ne dosežemo zastavljenih ciljev.

Začetna faza testiranja ima obliko raziskovalne študije (angl. exploratory study), v okviru katere se ugotavlja, ali uporabnik razume in zna uporabljati posamezne funkcije testiranega objekta. Ob tem se beleži tudi pripombe uporabnika. Predmet testiranja je na nivoju nedelujočega prototipa, pri čemer so posamezne funkcije zgolj nakazane, ne pa še dejansko realizirane. Na osnovi rezultatov testiranja se izboljšuje prototip (spreminjajo se njegove funkcije, vizualni izgled in podobno). Naslednja faza je ocenjevalni test (angl. assessment test). Tu ima uporabnik že na razpolago delujoč prototip testiranega objekta. Za dano nalogo se beležijo podatki o uspešnosti izvajanja (v kolikem času je bila naloga opravljena, po kakšnem vrstnem redu opravil je bila naloga opravljena, in podobno). Večina rezultatov te faze testiranja je empirične narave. V tretjo fazo spada verifikacijski test (angl. verification test), katerega namen je izmeriti učinkovitost (kako dobro) in efikasnost (v kolikšnem času) delovanja danega produkta. Sem spada tudi primerjalni test s sorodnimi produkti konkurence.

Brezplačna prijava

Vsebina tečaja:

  • Opredelitev pojma “uporabnost” po standardu ISO 9241-11: Guidance on Usability
    (1998)
  • Podrobnejši opis izvedbe raziskovalne študije, ocenjevalnega testa in verifikacijskega testa
  • Določitev metrike za ovrednotenje rezultatov testiranja
  • Opis plana za izvedbo testiranja uporabnosti in navedba podporne dokumentacije
  • Opis primera iz prakse

Predavatelja:

Franc Novak, Institut “Jožef Stefan”
Špela Poklukar, Ektimo d.o.o.

Predavanje bo v slovenščini. Kotizacije ni.

 

Posted in HCI

Usability testing avalanche bulletins of the Alpine arc

As a follow-up study to the redesign of the Slovenian avalanche bulletin from the past year, the Computer Systems Department of the Jožef Stefan Institute is conducting an online usability evaluation of the avalanche bulletins from the Alpine arc region. There are 20 SUS questionnaires, 1 for each bulletin, waiting for responses at the links below:

Please help us spread the word and get as many responses as possible from people who use the bulletin. It will help us evaluate future bulletin redesigns and hopefully improve the safety of our mountains.