Predstavitev ACM SIGCHI Chapter Bled Slovenia na ACM CHI 2019 konferenci

Na letošnji konferenci ACM CHI 2019 – Conference on Human Factors in Computing Systems (https://chi2019.acm.org/), ki je premierna konferenca na področju interakcije človek-računalnik smo prvič predstavili ACM SIGCHI Zbor

(Chapter) Bled Slovenija. Zbor je združenje slovenskih raziskolacev in profesiolacev, ki jih zanimajo področja interakcija človek-računalnik, uporabniška izkušnja and uporabniški vmesniki.